KEYWORD_1CALL: 0917-212-969 KEYWORD_1 KEYWORD_2

Gần 4.000 văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu phạm luật

Ngày 2.8, Bộ Tư pháp cho biết, qua theo dõi trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra và phát hiện 3.960/251.900 văn bản pháp luật có dấu hiệu chưa đảm bảo tính hợp pháp theo quy định.

Đáng chú ý có đến 528 văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái luật về mặt nội dung và thẩm quyền ban hành. Tính đến nay các cơ quan ban hành văn bản đã xử lý xong 2.305 văn bản, đạt hơn 58% tổng số văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Về phía Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra gần 900 văn bản, phát hiện 218 văn bản có dấu hiệu chưa đảm báo tính hợp pháp.

Bài viết liên quan

KEYWORD_1