KEYWORD_1CALL: 0917-212-969 KEYWORD_1 KEYWORD_2

Người lao động ở các doanh nghiệp có pháp luật bảo vệ?

Tỉnh Long An tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đến người sử dụng lao động và người lao động; tiếp tục công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động ở các doanh nghiệp;

 
 
Qua kiểm tra sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các hành vi vi phạm luật pháp lao động , nhất là đối với các doanh nghiệp tái phạm.

 

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An cho biết: Thời gian qua, ngành luôn quan tâm kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động đối với các doanh nghiệp.


Trong 5 năm qua, Sở phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, kịp thời nhắc nhở việc chấp hành pháp luật đối với 382 doanh nghiệp trên địa bàn. Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã ra quyết định xử phạt đối với 48 doanh nghiệp, với số tiền hơn 740 triệu đồng.

Hầu hết, các doanh nghiệp vi phạm chủ yếu ở các nội dung như: không thực hiện xét nâng lương hàng năm cho người lao động; không xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương, nội quy lao động với cơ quan quản lý Nhà nước; không thực hiện các chính sách về an toàn lao động như trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Tỉnh Long An hiện có 28 khu công nghiệp, trong đó có 16 khu công nghiệp chính thức đi vào hoạt động với 273 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài./.

Bài viết liên quan

KEYWORD_1