KEYWORD_1CALL: 0917-212-969 KEYWORD_1 KEYWORD_2

Tiến độ xây dựng văn bản pháp luật còn chậm

Ngày 1-8, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp tám tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác đến hết năm 2013.


 

Còn tồn tại một số thủ tục vô lý, thiếu thực tiễn

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong tám tháng đầu năm 2013, toàn ngành đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã nêu tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đồng thời định hướng rõ nét hơn sự phát triển của Ngành Tư pháp.

Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trong hoạt động hợp tác về tư pháp quốc tế.

Mặc dù vậy tiến độ xây dựng đề án, văn bản của Bộ Tư pháp chưa được bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh. Tiến độ, chất lượng xây dựng, thẩm định Văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế, nhất là việc ban hành thông tư, thông tư liên tịch.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở một số địa bàn vẫn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất; thủ tục hành chính còn rườm rà, chi phí tuân thủ lớn, việc thực thi không nghiêm.

Hoạt động quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực còn chưa sâu, chậm được đổi mới, chưa đóng góp thiết thực cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tình trạng vi phạm pháp luật của các văn phòng công chứng vẫn còn; hiện tượng tiêu cực trong thi hành án dân sự có chiều hướng gia tăng.

Về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), trong tám tháng đầu năm 2013, các Bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa 325 TTHC, nâng tổng số TTHC được đơn giản hóa lên 3.606/4.751 TTHC đã được Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, việc đánh giá tác động các quy định mới về TTHC nhìn chung vẫn còn hình thức, chưa có chất lượng. Do đó một số văn bản, dự thảo từ thông tư tới nghị định vẫn còn tồn tại những quy định, thủ tục vô lý, thiếu tính thực tiễn, gây phản ứng chính đáng của dư luận nhân dân.

Một số nơi còn niêm yết công khai TTHC đã hết hiệu lực thi hành do việc thống kê, công bố, cập nhật TTHC và văn bản trên cơ sở dữ liệu chưa kịp thời. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại nhiều nơi còn kéo dài, chưa bảo đảm đúng thời hạn quy định, gây không ít bức xúc cho người dân, doanh nghiệp…

Một số Bộ, ngành, địa phương chưa chú trọng công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC, chưa kịp thời phát hiện, chỉ đạo cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức cũng như chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Thiếu biên chế nên khó ....làm việc

Mặc dù Cục Kiểm soát TTHC đã được chuyển giao về Bộ Tư pháp đã được tám tháng song tiến độ chuyển giao, tiếp nhận Phòng Kiểm soát TTHC từ Văn phòng các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân địa phương sang Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp tại đa số các Bộ, ngành, địa phương còn chậm. Việc bố trí biên chế hành chính tối thiểu cho Phòng Kiểm soát TTHC hầu hết là chưa đủ, nhiều nơi chỉ có một cán bộ trong tổng số năm biên chế được giao.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng cho hay, Sở đã kiến nghị bổ sung nhân lực nhưng nhiều năm qua không được bổ sung. Khó thu hút cán bộ vào ngành vì chế độ. Sóc Trăng đề nghị Bộ Tư pháp nên quan tâm đến vấn đề biên chế của địa phương

Ông Trần Việt Hồng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, hiện tỉnh Long An chưa đáp ứng được yêu cầu về biên chế. Tuy nhiên hiện tỉnh chưa xác định được cơ cấu vị trí việc làm nên việc xác định biên chế của nhiều sở ngành cũng gặp khó khăn.

Biên chế để làm việc thiếu, văn bản quy phạm pháp luật hay thay đổi, thiếu văn bản hướng dẫn dưới luật, cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát cũng chưa được quy định trong văn bản. Theo đại diện Sở Nội vụ Đà Nẵng đó chính là nguyên nhân khiến công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai cho hay, vì Bộ Tư pháp chậm ban hành biểu mẫu kiểm soát TTHC nên nhiều khi địa phương toàn phải tự “sáng tác”.

Một vấn đề nữa đang bị vướng, đó là các mục trong tờ khai đăng ký kết hôn. Hiện tờ khai đăng ký kết hôn không có mục khai về huyết thống nên cán bộ tư pháp ở nhiều xã Lào Cai không xác minh được hôn nhân đó có cận huyết hay không. Điều này dẫn đến một số xã, có năm có đến 11 trường hợp hôn nhân cận huyết. Tuy nhiên những người này đã đủ tuổi kết hôn, đã có đăng ký và đã chung sống với nhau thì cán bộ tư pháp cũng không thể buộc họ hủy hôn.

Có thể thấy, văn bản đã có, nhưng việc hướng dẫn, triển khai thi hành còn gặp vướng trên thực tế ngay từ những văn bản nhỏ nhất như mẫu tờ khai. Khi nhân lực chưa đủ, văn bản còn chậm ban hành, thiếu sát thực thì có thể nhiều quy định pháp luật còn ở “xa” dân.

Bài viết liên quan

KEYWORD_1